Walenhoek Niel

La jeunesse

Onverwachte toevalligheden ze hebben net dat bijzondere méér….zoals toevallig in de Walenhoek Niel mogen kuieren en genieten. Geniet mee!

Gedurende eeuwen werd er in de Rupelstreek klei ontgonnen voor de produktie van bakstenen. De eens zo bloeiende nijverheid kende door automatisering en concurrentie met andere bouwmaterialen, tijdens de jaren ’60 en ’70 een zeer moeilijke periode, waarna het ene bedrijf na het andere verdween.

De daaropvolgende jaren werden vele kleiputten volgestort met afval, zowel huishoudelijk als industrieel. Een lot dat oorspronkelijk ook weggelegd leek voor een groot gedeelte van de Nielse kleiputten. Na akties van de gemeente, de bevolking en milieugroepen werd uiteindelijk van deze plannen afgezien. De zuidhoek van de kleiputten werd door de gemeente Niel aangekocht en in 1984 in beheer gegeven aan de Belgische Natuur- en Vogelreservaten vzw.

Door het uitvoeren van beheerswerken wordt hier beoogd een zo rijk mogelijke flora en fauna tot ontwikkeling te laten komen. Door het kappen van wilgen kunnen open plaatsen behouden worden, belangrijk voor sommige plant- en diersoorten. Het jaarlijks afmaaien van bepaalde percelen zorgt dan weer voor een hoge verscheidenheid aan planten.

Alhoewel klein in oppervlakte (6,5 ha) is het natuurreservaat toch van groot belang in de sterk geïndustrialiseerde Rupelstreek. Het eigenlijke reservaat wordt bovendien omringd door een natuurgebied van ongeveer 80 ha waarin grote waterplassen afwisselen met pioniersbos.

Het ganse gebied is ekologisch zeer waardevol omdat het een grote verscheidenheid aan biotopen biedt voor allerlei planten en dieren. Bovendien is dit fraaie natuurgebied een aangename plaats om te vertoeven en aan passieve recreatie te doen.

 

[flgallery id=45 /]

Contacteer mij

Kom met mij in contact

Antwerpen, Sabrina Maes Fotografie
’t Stad gezien vanop Sint-Anneke @2020

Heb je een vraag?  Wil je mij contacteren?  Dat kan uiteraard en graag!

Alle foto’s&teksten op deze website zijn ©Sabrina MAES.  Wil je graag een foto of tekst overnemen of gebruiken neem dan eerst contact op.  Wil je een foto liever niet te laten verschijnen op de website of InstaFeed dan zal deze verwijderd worden op eenvoudig verzoek

Contact