#hiddenplaces #8 – De Middenvijver

Middenvijver ©Sabrina Maes

Middenvijver is het grootste open groengebied in Antwerpen. Het is één van de laatste delen van Linkeroever die opgehoogd werden. Op het eerste zicht lijkt het een enorme monotone grasvlakte, maar wie de tijd neemt om het gebied te doorkruisen ontdekt meer. Het terrein is niet perfect vlak. Het heeft nog een uitgesproken microreliëf met duinachtige ophogingen. Vooral de randen van het gebied zijn droog en hebben zich ontwikkeld tot duinrietgrasland waarin o.a. duinsterretje voorkomt. Centraal is nog een natte zone aanwezig met grasland en een wilgen-berkenbosje.

Bron: Routeforyou

Contacteer mij

Kom met mij in contact

Antwerpen, Sabrina Maes Fotografie
’t Stad gezien vanop Sint-Anneke @2020

Heb je een vraag?  Wil je mij contacteren?  Dat kan uiteraard en graag!

Alle foto’s&teksten op deze website zijn ©Sabrina MAES.  Wil je graag een foto of tekst overnemen of gebruiken neem dan eerst contact op.  Wil je een foto liever niet te laten verschijnen op de website of InstaFeed dan zal deze verwijderd worden op eenvoudig verzoek

Contact